Skoleskyss

Alle barn innenfor kommunen har rett på gratis skoleskyss, når avstanden er lengre enn 4 km. Eller ved tilfeller der det er farlig skolevei. Folk som bor utenfor kommunen, feks Meråker og Malvik har gratis skoleskyss fra skolens kommunegrenser.

For mer informasjon, se fylkeskommunen sine nettsider.

Skoleskyss – Grunnskole – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Spørsmål?

Kontakt oss
Bruk skjemaet eller ring oss om du ønsker å komme på åpen skole eller har generelle spørsmål.
Søk skoleplass
Vennligst fyll ut skjemaet og send inn til oss. Vi tar kontakt for videre behandling og opplysninger.