Skolehverdagen

Skoledagen for våre elever vil se omtrent slik ut:

0700: Skolen åpner (tidligere/senere ved behov). Tilbud om frokost.

0815: Samling

0830: Individuell arbeidsøkt. Barna kan også velge å samarbeide. Lærer gir presentasjoner i grupper eller til enkeltelever. Barna velger det materiellet de vil arbeide med. I et klasserom med 15 elever, kan det i prinsippet jobbes med 15 ulike materiell/oppgaver.

1130: Lunch og utetid.

1230: Arbeidsøkt. Alle organiserte aktiviteter hvor alle elever er involvert skjer på ettermiddagen. Det inkluderer gym, skriveverksted, kunstworkshops, musikk/korøvinger.

1330: Skoledagen avsluttes.

SFO for de som ønsker det.

Kontakt oss
Bruk skjemaet eller ring oss om du ønsker å komme på åpen skole eller har generelle spørsmål.
Søk skoleplass
Vennligst fyll ut skjemaet og send inn til oss. Vi tar kontakt for videre behandling og opplysninger.