SFO

SFO ved Flora Montessori skal være en trygg og mobbefri oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og de foresattes behov. Skolefritidsordningen er ikke en del av skoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage.

Åpningstider: fra skoledagens slutt 14:30 til 17:00.
Vi har også åpent i høstferie, vinterferie og noen uker i sommerferien, om det er behov for det.

Vi vil starte SFO-dagen med et måltid, som vil være variert fra dag til dag – her har barna mulighet til å komme med forslag og innspill til hva de vils spise.

Etter måltidet kan vi benytte oss av det fine uteområdet vi har, men også finne på ulike aktiviteter inne.

Velkommen til en morsom og trivelig SFO-hverdag ved Flora Montessori 😊