Matordning

Vårt mål er å støtte barnas utvikling på alle måter. Det gjelder også når det kommer til god, sunn mat og å skape gode vaner som barnet kan ha med seg resten av livet. I tillegg vil vi ha fokus på manerer og høflighet ved matbordet.

Hver dag vil vi tilberede et varmt eller kaldt måltid på skolen. To barn vil lage måltidet sammen med en voksen, dekke bordet og presentere maten de har laget. Barna, lærere og andre som kommer til matbordet og spiser vil selvfølgelig takke for maten når måltidet er over.

I tillegg til at denne matordningen støtter sunne matvaner og høflighetskultur, vil det være svært positivt for barnets selvtillitt og selvbilde. Når man lager mat bidrar man, man er viktig – ja, faktisk uunnværlig- for klassen sin. Det er en hverdagslig øving i å snakke foran andre og i å ta i mot takk for innsatsen sin.

To barn vil også være med å planlegge ukemenyer sammen med en voksen hver uke. Da vil det selvfølgelig også handle om budsjett, regnskap,
oppskrifter og handlelister – leksjoner som gjøres helt relevante og praktiske i barnas hverdag.