Ofte stilte spørsmål

Hva koster det å går på vår montessoriskole?

Vår pris inkluderer varm eller kald skolemat hver dag.

Vi tar 500 kr per måned. Det blir 5000 kr i året.

Er Montessori religiøst?

Montessoriskoler er satt opp over hele verden og barna som går der kan være kristne, muslimer, jødiske, ateister eller tilhøre hvilken som helst annen religion eller annet livssyn som helst. Det finnes skoler som har kombinert religion med sin Montessoriskole, men det er på ingen måte standard.

Dr Maria Montessori selv var katolikk. Hun levde jo også i et land og på en tid (hun ble født i Italia i 1870) hvor noe annet var uvanlig. Man hører om Gud i noen av hennes fortellinger som hun brukte for å forklare fenomener for barna i grunnskolen. Her er Gud en personifisering som er lett å forstå seg på. I noen skoler er det praksis å bytte ordet «Gud» ut med andre ord, som for eksempel ordet «naturen».

Er Montessoripedagogikken for barn med spesielle behov?

La det ikke være noen tvil: Montessoripedagogikken passer for alle barn!

Dr Maria Montessori arbeid tidlig med barn med spesielle behov og det var her hennes arbeid og forskning på barn og utdanning startet. Etter en tid fikk barna hun arbeidet med bedre resultat enn andre barn som var ansett for å være «normale». Dette skapte internasjonal interesse. Her startet ikke bare Montessoris rykte som en vellykket pedagog, men også en oppfatning av at montessoripedagogikken er for barn med spesielle behov. Det begynte kanskje der, men i dag er det viden kjent at Montessoripedagogikken for alle barn.

Montessoripedagogikken legger opp til at alle barn kan lære og utvikler seg i sitt eget tempo, ettersom man i svært liten grad har tavleundervisning, men mindre presentasjoner for en og en eller i grupper.

I montessoripedagogikken er det stort fokus på læring som barnets prosess fremfor å lære bort, det vil si det læreren gjør i for eksempel en tavleundervisningssituasjon. På engelsk er denne forskjellen mer åpenbar. Det engelske språket har to ulike ord på disse to helt ulike prosessene: «Teaching» er det læreren gjør og «learning» er prosessen som skjer i mennesket når vi lærer noe nytt. I Montessori vil vi ha mye “learning”!

Lærer de noe i en Montessoriskole da?

Ja!

Montessoriskoler rundt omrking i hele verden er underlagt statlig godkjente læreplaner. Norge er et av de eneste landene i verden som har en offentlig godkjent Montessorilæreplan. Denne er temmelig lik den offentlige læreplanen, så barna får i grunn den samme utdanningen. Forskjellen ligger i metoden.

Er Montessori en ny, smal, alternativ pedagogikk?

Montessoripedagogikken er en av de mest utbredte pedagogikkene i hele verden. Man kan finne Montessori på alle fem kontinenter.

Dr Maria Montessori etablerte sitt første barnas hus i 1907. Pedagogikken er derfor over hundre år gammel, utforsket, utprøvd og finpusset.

Det som kanskje er mest alternativt med montessoripedagogikken, er at forholdet mellom lærer og elev. En montessorilærer har en litt annen rolle enn en lærer i et tradisjonelt klasserom. Montessorilæreren setter barnet i kontakt med materiellet og viser hvordan dette kan brukes før barnet går videre med det for å jobbe selvstendig og vil oppdage nye muligheter.

I våre klasserom er det tingene som har faste plasser, barna har ikke det. De kan bevege seg fritt, velge hva de skal jobbe med og samarbeide om de ønsker det. Det er selvfølgelig ikke et alternativ å ikke gjøre noe. Læreren arbeider aktivt hele tiden, har hele tiden oversikt over hele klasserommet og gir korte presentasjoner til enkelte barn eller grupper. Læreren er også ansvarlig for at alle går igjennom hele læreplanen og vil guide barnet i læringen og det er stort fokus både på å ta gode valg og på prosessen: Start, midt og avslutning. Det er viktig å vite at når man har tatt et velg selv, er konsekvensen at man må arbeidet med det valgte materiellet og avslutte før man begynner med noe nytt.   

Har barna lekser når de går på montessoriskole?

Nei, i utgangspunktet ikke. Vi satser på å få alt gjort i timene vi arbeider på skolen. Slik får barna også en innstilling til arbeidet de gjør: «jobbmodus» på skolen i kontrast til «slappav-/andre aktiviteter-modus» hjemme.

Det betyr ikke at barna aldri har med seg arbeid hjem.

Noen ganger har barnet med arbeid hjem som var så morsomt at de gjerne ville fortsette med det hjemme. Det vil vi selvfølgelig oppmuntre dersom vi ser at det er positivt for barnet og utviklingen.

Noen ganger er det noe som må gjøres ferdig som blir med hjem. Ofte er det en konsekvens av at den tiden som ble satt av til å gjøre det ferdig på skolen, ble brukt til en mindre konstruktiv aktivitet.

Jeg gikk ikke på Montessori – det gikk bra med meg … ?

Selvfølgelig! Offentlige og andre private alternativ for barnehager og skoler og er ofte veldig bra!

Likevel vil vi tilby en pedagogikk hvor det gjelder å avdekke barnets potensial samtidig som hun eller han lærer, lever, utvikles og trives. Hvor fornøyd og lykkelig kan man vel bli dersom man blir alt man har i seg når man kommer inn i verden?