Foreldresamarbeid

Vi ønsker å arbeide tett med foreldre og foresatte

Målet er at barnet skal ha det bra i hverdagen samtidig som vi forbereder for en fremtid i samfunnet. Samarbeid, kreativitet, løsningsorientering sammen med evnen til å gjøre helt ferdig et selvvalgt arbeid/studie er viktige egenskaper som kommer til å hjelpe barnet gjennom hele livet.

Vårt skole-foreldresamarbeid vil hjelpe barnet i hverdagen på flere måter. Kommunikasjon skaper stabilitet, trygghet og forutsigbarhet – som er viktig for alle i en travel hverdag. Vi ønsker i tillegg å sette et godt eksempel for våre barn og vise dem hvordan et godt samarbeid kan se ut.

Montessoripedagogikken er ny for mange og ved å samarbeide tett håper vi å skape trygghet i at foreldre/foresatte har tatt et godt valg for sitt barn ved å velge vår skole.

Foreldre som kommer på foreldremøter vil få innsyn i pedagogikken, arbeidsmåtene våre og hvordan vår skole legger opp dager og rutiner. Vi vil snakke om hvordan dagene til barna ser ut og hvordan klasserommet er bygget opp. I tillegg vil vi gå igjennom planer for den nærmeste fremtiden.

I tillegg til foreldremøter vil vi ha kontaktmøter. Her møtes foreldre/foresatte, barnet og læreren for å gå gjennom trivsel, livet på skolen og det akademiske arbeidet.

Vi tar imot tilbakemeldinger fortløpende. Ta kontakt med lærer eller rektor om du har spørsmål, kommentarer eller andre henvendelser.

Bli en montessorielev

Spørsmål?

Kontakt oss
Bruk skjemaet eller ring oss om du ønsker å komme på åpen skole eller har generelle spørsmål.
Søk skoleplass
Vennligst fyll ut skjemaet og send inn til oss. Vi tar kontakt for videre behandling og opplysninger.