Foreldresamarbeid

Vi ønsker å arbeide tett med foreldre og foresatte.

Målet er at barnet skal ha det bra i hverdagen samtidig som vi forbereder for en fremtid i samfunnet. Samarbeid, kreativitet, løsningsorientering sammen med evnen til å gjøre helt ferdig et selvvalgt arbeid/studie er viktige egenskaper som kommer til å hjelpe barnet igjennom hele livet.

Vårt skole-foreldre samarbeid vil hjelpe barnet i hverdagen på flere måter. Kommunikasjon skaper stabilitet, trygghet og forutsigbarhet – som er viktig for alle i en travel hverdag. Vi ønsker i tillegg å sette et godt eksempel for våre barn og vise dem hvordan et godt samarbeid kan se ut.

Montessoripedagogikken er ny for mange og ved å samarbeide tett håper vi å skape trygghet i at foreldre/foresatte har tatt et godt valg for sitt barn ved å velge vår skole.

Foreldre som kommer på foreldremøter vil få innsyn i pedagogikken, arbeidmåtene våre og hvordan vår skole legger opp dager og rutiner. Vi vil snakke om hvordan dagene til barna ser ut og hvordan klasserommet er bygget opp. I tillegg vil vi gå igjennom planer for den næremste fremtiden. Vi vil tilstrebe å holde foreldremøter så effektive som mulig og vil alltid ha toveiskommunikasjon.

I tillegg til foreldremøter vil vi ha kontaktmøter. Her møtes foreldre/foresatte, barnet og læreren for å gå igjennom trivsel, livet på skolen og det akademiske arbeidet.

Vi tar imot tilbakemeldinger fortløpende. Ta kontakt med lærer, styret eller rektor om du har spørsmål, kommentarer eller andre henvendelser.