Hei og velkommen til flora Montessoriskole!

Du har sikkert hørt om Montessoriskolen skolen i Flora og lurt på hvem vi er og hva vi driver med. Vi er som de fleste skoler der hvor barna møter opp hver morgen for at de skal lære det barn skal lære. Men hvordan skal undervisningen til elevene skje? Der er ikke alle skolene like, heller ikke vi. Vi har den oppfatning at montessoripedagogikken med praktisk og selvstendig læring er gull verdt i dagens samfunn.

Skoleskyss

Vi har elever fra alle kanter og de fleste transporteres med taxi og noen buss. Skolen holder tett oppfølging og sikrer trygg transport for barna hver dag. Skolen bistår med hjelp med søknader om skoleskyss etc. Alle barn innad Stjørdal kommune som bor lengre enn 3 km fra skolen får fri skoleskyss. Barn i Meråker får fri skoleskyss frem til kommunegrensen og må betale barnebillett fra grensen til skolen.

Leksefri skole

Montessoriskoler er basert på leksefri læring og har derfor ikke lekser. Det gir mer tid og fritid til barn og familier som ellers har en ganske så travel hverdag hjemme.

god lærertetthet

Flora Montessoriskole er en skole med god lærertetthet. Det sikrer en trygg og nær arena for både barn og foreldrene. Man får god kontakt med ansatte og andre foreldre og man vet dermed at sine barn blir sett og hørt.

Kontakt oss

Ring oss i dag

Kontakt oss
Bruk skjemaet eller ring oss om du ønsker å komme på åpen skole eller har generelle spørsmål.
Søk skoleplass
Vennligst fyll ut skjemaet og send inn til oss. Vi tar kontakt for videre behandling og opplysninger.