Hilde er utdannet lærer og har mange års erfaring fra skolevesenet i Norge. I senere tid har hun også oppdaget montessoripedagogikken og er i god gang med å videreutdanne seg. En skole i bygda er viktig for Hilde og hun gleder seg til å ønske barna velkommen til Flora Montessoriskole.