Ellen er utdannet grunnskolelærer 1-7 ved Nord universitet.

Hun er opptatt av at alle elevene skal oppleve mestring i skolehverdagen. Elevene skal møtes med tillit og respekt og få utvikle seg i et trygt og godt miljø