«Guttene fikk den beste skolestarten noen 5/6 åring kan ønske seg og det er vi dypt takknemlig for.»

Mor, Flora Montessoriskole.

Velkommen til oss

I Montessoripedagogikken er tilpasset undervisning normalen for alle. Slik er det selvfølgelig for oss også! Den hundre år gamle pedagogiske retningen bygger på at barnet har et potensial som skolen kan hjelpe barnet til med å realisere selv gjennom å tilby rette omgivelser, studier, arbeid, trygghet og trivsel.

montessoripedagogikken_mobil

Bli kjent med pedagogikken og lærimgsmetodene.

skolestyret_mobil

Gratis skolebuss innenfor Stjørdal kommunes grenser. Les mer på Trøndelag fylkeskommunes nettsider!

matordning_mobil

Vi tilbyr frokost og lunsj hver dag!

sfo_mobil

Vi har mat og aktiviteter både inne og ute

Velkommen til oss

«Guttene fikk den beste skolestarten noen 5/6 åring kan ønske seg og det er vi dypt takknemlig for.»

Mor, Flora Montessoriskole.

I Montessoripedagogikken er tilpasset undervisning normalen for alle. Slik er det selvfølgelig for oss også! Den hundre år gamle pedagogiske retningen bygger på at barnet har et potensial som skolen kan hjelpe barnet til med å realisere selv gjennom å tilby rette omgivelser, studier, arbeid, trygghet og trivsel.

Vi åpnet dørene i august 2020 og har den glede å tilby pedagogikken til barna i Flora, Hegra, Stjørdal, Meråker og omegn.

Innenfor kommunegrensen har barna på vår skole gratis skoleskyss. Les mer om dette lenger ned på siden!

Vi legger opp til nært foreldresamarbeid, årlig kunstprosjekt og vi har stort fokus på læringsprosesser, valgfrihet, utvikling av selvdisiplin og samarbeidsevner.

Har du en spent skolestarter hjemme som gleder seg til å begynne på skolen? Har du vurdert å gi han eller henne muligheten til å gå på en montessoriskole?

Vi har lav terskel for interesse og spørsmål – VELKOMMEN!

Kontakt oss
Bruk skjemaet eller ring oss om du ønsker å komme på åpen skole eller har generelle spørsmål.
Søk skoleplass
Vennligst fyll ut skjemaet og send inn til oss. Vi tar kontakt for videre behandling og opplysninger.